Protetyka

Protetyka stomatologiczna zajmuje się odbudową rozlegle uszkodzonych lub utraconych zębów, w wyniku procesu chorobowego. W trakcie 30-letniej działalności wypracowaliśmy wspólnie z pracownią protetyczną doskonałe metody uzupełnień ubytków w uzębieniu. Braki w uzębieniu możemy skorygować poprzez uzupełnienie ruchome i stałe.

Uzupełnienia stałe:
mosty, korony i licówki porcelanowe,
protezy stałe mocowane do zębów własnych lub implantów.

Uzupełnienia ruchome:
protezy ruchome,
protezy szkieletowe mocowane za pomocą klamer do zębów pacjenta,
protezy bezklamrowe mocowane za pomocą zatrzasków, zasuw do własnych zębów,
protezy osiadające (stosowane w przypadku całkowitego bezzębia).

W protetyce stosujemy materiały takie jak cyrkon, tytan lub złoto. Metale te ze względu na swoje właściwości okazały się idealne jako struktura w koronach porcelanowych i implantach.